Bangkokbiznews (© Copyright (c) Krungthep Turakij Media Co.,Ltd. All Rights Reserved.)
Updated: Sat, 14 Sep 2013 09:38:00 GMT | By กรุงเทพธุรกิจ, Bangkokbiznews

โฆษณาส.ค.มูลค่า'หมื่นล้าน'วูบ1.89%

"นีลเส็น" โชว์เม็ดเงินโฆษณา ส.ค.56 มูลค่า "หมื่นล้าน" ลดลง 1.89% ด้านภาพรวม 8 เดือน โต 0.88% มูลค่า 7.5 หมื่นล้าน


บริษัทนีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการใช้งบโฆษณาเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา มีมูลค่า 10,117 ล้านบาท ลดลง 1.89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยกลุ่มสื่อที่ใช้งบโฆษณา"ลดลง" คือโทรทัศน์ มีมูลค่า 6,108 ล้านบาท ลดลง 1.04% ,วิทยุมูลค่า 557 ล้านบาท ลดลง 0.54% ,นิตยสาร มูลค่า 456 ล้านบาท ลดลง 5.79% ,สื่อในโรงภาพยนตร์ มูลค่า 680 ล้านบาท ลดลง 15.53% ,ป้ายโฆษณา มูลค่า 345 ล้านบาท ลดลง 12.66% และสื่ออินสโตร์ มูลค่า 235 ล้านบาท ลดลง 29.64%

ส่วนงบโฆษณาผ่านสื่อ ที่ยังเติบโตในเดือน ส.ค. คือ หนังสือพิมพ์ มูลค่า 1,365 ล้านบาท เติบโต 9.73% โฆษณาเคลื่อนที่ มูลค่า 286 ล้านบาท เติบโต 6.32% สื่ออินเทอร์เน็ต มูลค่า 86 ล้านบาท เติบโต 75.51%

ขณะที่ภาพรวมโฆษณา 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.)ปีนี้ เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน มีมูลค่า 7.57 หมื่นล้านบาท เติบโต 0.88% โดยสื่อที่ "เติบโต"ประกอบด้วยโทรทัศน์ มีมูลค่า 46,156 ล้านบาท เติบโต 2.15% ,นิตยสาร มูลค่า 3,531 ล้านบาท เติบโต 0.20% ,สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ มูลค่า 2,269 ล้านบาท เติบโต 20.56% และสื่ออินเทอร์เน็ต มูลค่า 583 เติบโต 52.22%

ทั้งนี้ พบว่าหลายสื่ออยู่ในภาวะ"ลดลง"ช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ประกอบด้วย วิทยุ มูลค่า 4,090 ล้านบาท ลดลง 0.80% , หนังสือพิมพ์ มูลค่า 9,799 ล้านบาท ลดลง 1.63% ,สื่อโรงภาพยนตร์ มูลค่า 4,767 ล้านบาท ลดลง 8.66% ,ป้ายโฆษณา มูลค่า 2,753 ล้านบาท ลดลง 9.71% และสื่ออินสโตร์ มูลค่า 1,762 ล้านบาท ลดลง 6.43 %

นางอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าปีนี้มีหลาย "ปัจจัยลบ" ที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมโฆษณาเติบโตในอัตรา"ลดลง" ตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศชะลอตัวรวมทั้งเศรษฐกิจไทย ภาวะหนี้ครัวเรือนปรับตัวสูงทำให้ผู้บริโภคมีกำลังจับจ่ายลดลง ล้วนเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมการใช้จ่ายเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณาในปีนี้ให้ชะลอตัวลง คาดการณ์ว่าตัวเลขภาพรวมสิ้นปีนี้จะอยู่ 1.25 แสนล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 3-5% ต่ำกว่าตัวเลข 10% ที่ประเมินไว้ในต้นปี

อย่างไรก็ตามจากอิทธิพลของสื่อใหม่ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ โซเชียล มีเดีย ที่เข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภคมากขึ้น จะทำให้เม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณากระจายตัวผ่านช่องทางสื่อที่มีความหลากหลายมากขึ้น เห็นได้จากช่วงหลายปีที่ผ่านมาสื่อดิจิทัลเติบโตต่อเนื่อง เช่นเดียวกับช่วงครึ่งปีแรกปีนี้ ที่ยังเติบโตในอัตรา 50% รวมทั้งสื่อเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ที่เติบโตมากกว่าโฆษณาฟรีทีวี แม้ยังมีมูลค่าไม่สูง

ขณะที่การเกิดขึ้นของ"ทีวีดิจิทัล" ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในปีหน้า โดยมีช่องรายการประเภทธุรกิจ 24 ช่อง จะเป็นสื่อที่บทบาทสำคัญกระตุ้นการเติบโตให้อุตสาหกรรมโฆษณาทางฟรีทีวี ที่จะเป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตปีหน้าได้ในอัตรา 10% อีกครั้ง

0ความคิดเห็น
bangkokbankbangkokbank

การออม

โฆษณาส.ค.มูลค่า'หมื่นล้าน'วูบ1.89%"นีลเส็น" โชว์เม็ดเงินโฆษณา ส.ค.56 มูลค่า "หมื่นล้าน" ลดลง 1.89% ด้านภาพรวม 8 เดือน โต 0.88% มูลค่า 7.5 หมื่นล้านกรุงเทพธุรกิจBangkokbiznewsBangkokbiznews(©Copyright (c) Krungthep Turakij Media Co.,Ltd. All Rights Reserved.)2013-09-14T09:38:002013-09-14T09:38:00บริษัทนีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการใช้งบโฆษณาเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา มีมูลค่า 10,117 ล้านบาท ลดลง 1.89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยกลุ่มสื่อที่ใช้งบโฆษณา"ลดลง" คือโทรทัศน์ มีมูลค่า 6,108 ล้านบาท ลดลง 1.04% ,วิทยุมูลค่า 557 ล้านบาท ลดลง 0.54% ,นิตยสาร มูลค่า 456 ล้านบาท ลดลง 5.79% ,สื่อในโรงภาพยนตร์ มูลค่า 680 ล้านบาท ลดลง 15.53% ,ป้ายโฆษณา มูลค่า 345 ล้านบาท ลดลง 12.66% และสื่ออินสโตร์ มูลค่า 235 ล้านบาท ลดลง 29.64%ส่วนงบโฆษณาผ่านสื่อ ที่ยังเติบโตในเดือน ส.ค. คือ หนังสือพิมพ์ มูลค่า 1,365 ล้านบาท เติบโต 9.73% โฆษณาเคลื่อนที่ มูลค่า 286 ล้านบาท เติบโต 6.32% สื่ออินเทอร์เน็ต มูลค่า 86 ล้านบาท เติบโต 75.51%ขณะที่ภาพรวมโฆษณา 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.)ปีนี้ เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน มีมูลค่า 7.57 หมื่นล้านบาท เติบโต 0.88% โดยสื่อที่ "เติบโต"ประกอบด้วยโทรทัศน์ มีมูลค่า 46,156 ล้านบาท เติบโต 2.15% ,นิตยสาร มูลค่า 3,531 ล้านบาท เติบโต 0.20% ,สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ มูลค่า 2,269 ล้านบาท เติบโต 20.56% และสื่ออินเทอร์เน็ต มูลค่า 583 เติบโต 52.22%ทั้งนี้ พบว่าหลายสื่ออยู่ในภาวะ"ลดลง"ช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ประกอบด้วย วิทยุ มูลค่า 4,090 ล้านบาท ลดลง 0.80% , หนังสือพิมพ์ มูลค่า 9,799 ล้านบาท ลดลง 1.63% ,สื่อโรงภาพยนตร์ มูลค่า 4,767 ล้านบาท ลดลง 8.66% ,ป้ายโฆษณา มูลค่า 2,753 ล้านบาท ลดลง 9.71% และสื่ออินสโตร์ มูลค่า 1,762 ล้านบาท ลดลง 6.43 %นางอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าปีนี้มีหลาย "ปัจจัยลบ" ที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมโฆษณาเติบโตในอัตรา"ลดลง" ตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศชะลอตัวรวมทั้งเศรษฐกิจไทย ภาวะหนี้ครัวเรือนปรับตัวสูงทำให้ผู้บริโภคมีกำลังจับจ่ายลดลง ล้วนเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมการใช้จ่ายเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณาในปีนี้ให้ชะลอตัวลง คาดการณ์ว่าตัวเลขภาพรวมสิ้นปีนี้จะอยู่ 1.25 แสนล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 3-5% ต่ำกว่าตัวเลข 10% ที่ประเมินไว้ในต้นปีอย่างไรก็ตามจากอิทธิพลของสื่อใหม่ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ โซเชียล มีเดีย ที่เข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภคมากขึ้น จะทำให้เม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณากระจายตัวผ่านช่องทางสื่อที่มีความหลากหลายมากขึ้น เห็นได้จากช่วงหลายปีที่ผ่านมาสื่อดิจิทัลเติบโตต่อเนื่อง เช่นเดียวกับช่วงครึ่งปีแรกปีนี้ ที่ยังเติบโตในอัตรา 50% รวมทั้งสื่อเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ที่เติบโตมากกว่าโฆษณาฟรีทีวี แม้ยังมีมูลค่าไม่สูงขณะที่การเกิดขึ้นของ"ทีวีดิจิทัล" ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในปีหน้า โดยมีช่องรายการประเภทธุรกิจ 24 ช่อง จะเป็นสื่อที่บทบาทสำคัญกระตุ้นการเติบโตให้อุตสาหกรรมโฆษณาทางฟรีทีวี ที่จะเป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตปีหน้าได้ในอัตรา 10% อีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง