Bangkokbiznews (© Copyright (c) Krungthep Turakij Media Co.,Ltd. All Rights Reserved.)
Updated: Fri, 15 Nov 2013 13:55:00 GMT | By กรุงเทพธุรกิจ, Bangkokbiznews

'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020

"ชัชชาติ"เดินสายขายฝัน อนาคตไทย 2020 รถไฟทางคู่-ความเร็วสูงขนส่งระหว่างสถานีหลัก และรถบัสกระจายสู่พื้นที่ต่างๆ รองรับเออีซี


'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค ว่า เมื่อเช้าถึง จ.เชียงราย เรียบร้อยครับ รถตรงเวลาดี ถนนหลายช่วง สภาพไม่ดี โดยเฉพาะช่วงเลยจากนครสวรรค์ขึ้นมา (มีพวกเราร้องเรียนมาหลายคน) ซึ่งการบูรณะถนนหลักนี้ อยู่ใน พ.ร.บ. สร้างอนาคตไทย 2020 แล้วครับ

สถานีขนส่งที่เชียงรายสะอาดเรียบร้อยดีครับ ยังอยู่ในความดูแลของกรมการขนส่งทางบก ผมได้รับคำร้องเรียนจากพวกเราหลายๆ คนว่า สถานีขนส่งตามจังหวัดต่างๆ นั้น หลายที่ทรุดโทรม สกปรก (เช่นที่ จ.ลำปาง) ทำไมคมนาคมไม่ดูแล ต้องเรียนชี้แจงว่า สถานีขนส่งส่วนใหญ่เราได้มีการโอนให้ท้องถิ่น (อปท.) ดูแล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

สถานีขนส่งฯ มีทั้งหมดทั่วประเทศ 121 แห่ง ถ่ายโอนไปแล้ว 85 แห่ง ยังไม่ได้ถ่ายโอน 5 แห่ง เนื่องจาก อปท.แจ้งว่ายังไม่พร้อมรับโอน (เช่นที่เชียงราย ภูเก็ต เป็นต้น) และเป็นของเอกชน (ไม่อยู่ในข่ายต้องถ่ายโอน) 29 แห่ง ปัญหาที่สำคัญคือ อปท.บางแห่งที่รับโอนไปแล้ว ก็ยังขาดความพร้อมในการดูแล ทั้งด้านกำลังคน และ งบประมาณ จึงเกิดปัญหาขึ้นครับ (ปัญหาคล้ายๆ กับการโอนถนนทางหลวง ให้ท้องถิ่นดูแลครับ) ซึ่งตรงนี้ คงต้องแก้ไขในระดับนโยบายให้ชัดเจนก่อนด้วย

ในงานวุฒิสภาพบประชาชน มีท่านประธานวุฒิสภาท่านนิคม ไวยรัชพานิช และ ท่านสมาชิกวุฒิสภาอีกประมาณ 10 ท่าน มาร่วมงาน มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆ มาเกือบ 200 ท่าน ผมพูดเกี่ยวกับความสำคัญของเชียงรายกับการเปิด AEC ได้รับคำถามและข้อเสนอแนะดีๆ จากผู้ร่วมงาน มีการบ้านให้ต้องไปคิดต่อ ทำต่อในอีกหลายประเด็นครับ

เสร็จงานผมนั่งรถเมล์เขียว (Green bus) ต่อจากเชียงราย ไป เชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง ตอนแรกได้ยินชื่อ รถเมล์เขียว ผมนึกถึงรถเมล์เก่าๆ วิ่งระหว่างจังหวัด (เหมือนรถลำปาง-เชียงรายในรูป) แต่ผิดคาดครับ เป็นรถบัส มีมาตรฐานอย่างดี มีเข็มขัดนิรภัย บัสโฮสเตสประกาศภาษาไทย-อังกฤษ นักท่องเที่ยว จีน ฝรั่ง เต็มคันเลยครับ ในอนาคตเราจะมีการใช้รถระหว่างจังหวัดมากขึ้น โดยใช้รถไฟทางคู่และความเร็วสูงขนส่งระหว่างสถานีหลัก และ รถบัสกระจายสู่พื้นที่ต่างๆ

ตอนนี้ กำลังลุ้นครับว่าจะไปทันกำหนดงานบ่ายสองครึ่งไหม น่าจะใกล้เคียงครับ

0ความคิดเห็น
bangkokbankbangkokbank

การออม

'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020"ชัชชาติ"เดินสายขายฝัน อนาคตไทย 2020 รถไฟทางคู่-ความเร็วสูงขนส่งระหว่างสถานีหลัก และรถบัสกระจายสู่พื้นที่ต่างๆ รองรับเออีซีกรุงเทพธุรกิจBangkokbiznewsBangkokbiznews(©Copyright (c) Krungthep Turakij Media Co.,Ltd. All Rights Reserved.)2013-11-15T13:55:002013-11-15T13:55:00กรุงเทพธุรกิจนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค ว่า เมื่อเช้าถึง จ.เชียงราย เรียบร้อยครับ รถตรงเวลาดี ถนนหลายช่วง สภาพไม่ดี โดยเฉพาะช่วงเลยจากนครสวรรค์ขึ้นมา (มีพวกเราร้องเรียนมาหลายคน) ซึ่งการบูรณะถนนหลักนี้ อยู่ใน พ.ร.บ. สร้างอนาคตไทย 2020 แล้วครับสถานีขนส่งที่เชียงรายสะอาดเรียบร้อยดีครับ ยังอยู่ในความดูแลของกรมการขนส่งทางบก ผมได้รับคำร้องเรียนจากพวกเราหลายๆ คนว่า สถานีขนส่งตามจังหวัดต่างๆ นั้น หลายที่ทรุดโทรม สกปรก (เช่นที่ จ.ลำปาง) ทำไมคมนาคมไม่ดูแล ต้องเรียนชี้แจงว่า สถานีขนส่งส่วนใหญ่เราได้มีการโอนให้ท้องถิ่น (อปท.) ดูแล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542สถานีขนส่งฯ มีทั้งหมดทั่วประเทศ 121 แห่ง ถ่ายโอนไปแล้ว 85 แห่ง ยังไม่ได้ถ่ายโอน 5 แห่ง เนื่องจาก อปท.แจ้งว่ายังไม่พร้อมรับโอน (เช่นที่เชียงราย ภูเก็ต เป็นต้น) และเป็นของเอกชน (ไม่อยู่ในข่ายต้องถ่ายโอน) 29 แห่ง ปัญหาที่สำคัญคือ อปท.บางแห่งที่รับโอนไปแล้ว ก็ยังขาดความพร้อมในการดูแล ทั้งด้านกำลังคน และ งบประมาณ จึงเกิดปัญหาขึ้นครับ (ปัญหาคล้ายๆ กับการโอนถนนทางหลวง ให้ท้องถิ่นดูแลครับ) ซึ่งตรงนี้ คงต้องแก้ไขในระดับนโยบายให้ชัดเจนก่อนด้วยในงานวุฒิสภาพบประชาชน มีท่านประธานวุฒิสภาท่านนิคม ไวยรัชพานิช และ ท่านสมาชิกวุฒิสภาอีกประมาณ 10 ท่าน มาร่วมงาน มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆ มาเกือบ 200 ท่าน ผมพูดเกี่ยวกับความสำคัญของเชียงรายกับการเปิด AEC ได้รับคำถามและข้อเสนอแนะดีๆ จากผู้ร่วมงาน มีการบ้านให้ต้องไปคิดต่อ ทำต่อในอีกหลายประเด็นครับเสร็จงานผมนั่งรถเมล์เขียว (Green bus) ต่อจากเชียงราย ไป เชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง ตอนแรกได้ยินชื่อ รถเมล์เขียว ผมนึกถึงรถเมล์เก่าๆ วิ่งระหว่างจังหวัด (เหมือนรถลำปาง-เชียงรายในรูป) แต่ผิดคาดครับ เป็นรถบัส มีมาตรฐานอย่างดี มีเข็มขัดนิรภัย บัสโฮสเตสประกาศภาษาไทย-อังกฤษ นักท่องเที่ยว จีน ฝรั่ง เต็มคันเลยครับ ในอนาคตเราจะมีการใช้รถระหว่างจังหวัดมากขึ้น โดยใช้รถไฟทางคู่และความเร็วสูงขนส่งระหว่างสถานีหลัก และ รถบัสกระจายสู่พื้นที่ต่างๆตอนนี้ กำลังลุ้นครับว่าจะไปทันกำหนดงานบ่ายสองครึ่งไหม น่าจะใกล้เคียงครับ'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020'ชัชชาติ'เดินสายขายฝัน อนาคตไทย2020

ข่าวที่เกี่ยวข้อง