Bangkokbiznews (© Copyright (c) Krungthep Turakij Media Co.,Ltd. All Rights Reserved.)
Updated: Sun, 26 Jan 2014 11:00:00 GMT | By กรุงเทพธุรกิจ, Bangkokbiznews

เศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

จีนวันนี้เปลี่ยนไปแล้ว สภาพผู้คนที่อยู่อาศัยหนาแน่น รถติด ฯลฯ ที่สหรัฐให้คำจำกัดความว่าเป็นเมืองร้างนั้น ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง


เศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปสัมมนาที่ปักกิ่ง ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในด้านต่างๆ ของจีนหลายท่านมาบรรยายให้ฟัง รวมถึงได้ไปดูโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เจิ้งโจวและเหวินโจวที่ทางรายการ 60 minutes ของสหรัฐให้คำจำกัดความว่าเป็น "Ghost town" หรือ "เมืองร้าง" เนื่องจากมีอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากที่ขายไม่ได้

การเดินทางไปจีนครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผม สิ่งที่ได้เห็นต่างไปจากที่ได้รับรู้มาก่อนหน้านี้มาก ซึ่งน้องที่เดินทางไปด้วยได้ให้ข้อมูลว่าสภาพแวดล้อมของจีนเปลี่ยนแปลงไปมาก ในปักกิ่งผมแทบไม่เห็นรถเก่าเลย และถึงแม้การจราจรในปักกิ่งดูวุ่นวายมาก แต่ผมได้เห็นอุบัติเหตุเล็กน้อยเพียงครั้งเดียว ซึ่งสอดคล้องกับที่ผมสังเกตตลอดระยะเวลาที่อยู่ในปักกิ่งว่า รถยนต์ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ารถส่วนใหญ่ขับกันไม่เร็ว จึงสามารถเบรกได้ทันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ในส่วนของห้องน้ำก็ไม่ได้สกปรกอย่างที่คิด ยกเว้นห้องน้ำสาธารณะที่ต้องทนเอาหน่อยครับ

ในส่วนของเศรษฐกิจ พอที่จะสัมผัสได้ว่า นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเศรษฐกิจจีนมากนัก โดยสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนได้แก่ ปัญหา shadow banking (สถาบันที่ทำหน้าที่คล้ายสถาบันการเงิน แต่ไม่ได้อยู่ในภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลภาคการเงิน) และปัญหาราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งทางผู้กำหนดนโยบายของจีนได้อธิบายว่า ปัญหา shadow banking ไม่ใช่สิ่งที่ทางการกังวล เพราะหากองค์กรใดมีปัญหาทางการจีนก็สามารถเข้าไปซื้อหรือควบคุมกิจการได้ และสัดส่วนของ shadow banking ก็ไม่ได้มากอย่างที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินไว้

ในส่วนของราคาอสังหาริมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญของจีนระบุว่า นักวิเคราะห์มองเพียงราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ราคาอสังหาริมทรัพย์จึงพุ่งสูงตามไปด้วย รัฐบาลจีนจึงเข้าไปควบคุมราคาไม่ให้พุ่งสูงขึ้นมากนัก (เทียบกับราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าของไทยที่พุ่งขึ้นหลายเท่าตัวใน 1 ปี) แต่หากมองทั้งประเทศแล้ว ผู้เชี่ยวชาญของจีนระบุว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ของจีนในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น

ในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลจีนเน้นให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากกว่าการเติบโตในอัตราที่สูง ดังนั้น การที่นักวิเคราะห์มองว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง จริงๆ แล้วเป็นความตั้งใจของรัฐบาลจีน โดยที่ความอ่อนแอของเศรษฐกิจมีส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ รัฐบาลเน้นให้การเติบโตของเศรษฐกิจมาจากการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากกว่าการพึ่งพาการส่งออก

สำหรับการไปดู Ghost town ภาพที่เห็นไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกจำกัดความแต่อย่างใด การจราจรในทั้งสองเมืองที่ผมได้ไปค่อนข้างหนาแน่นถึงติดขัด และอาคารที่สร้างเสร็จแล้วต่างมีผู้อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น สังเกตได้จากเสื้อผ้าที่ตากระเกะระกะทุกห้อง ส่วนโครงการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย สามารถขายได้แล้วราวร้อยละ 70 - 90 ซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่ได้ทำสัญญาเช่าในโครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว (อสังหาริมทรัพย์ในจีนส่วนใหญ่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ) ดังนั้น การที่เรียกเมืองเจิ้งโจวและเหวินโจวว่าเป็นเมืองร้าง จึงเป็นการจำกัดความที่ถูกบิดเบือนอย่างมาก

โดยสรุป สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ได้รับฟังมาเกี่ยวกับจีนมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ซึ่งตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่า "สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น" ถึงแม้สิ่งที่ผมเห็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจีน แต่ก็เป็นจุดที่พอจะบอกได้ว่า ข้อมูลที่ได้รับมาไม่ถูกต้องครับ

0ความคิดเห็น
bangkokbankbangkokbank

การออม

เศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นจีนวันนี้เปลี่ยนไปแล้ว สภาพผู้คนที่อยู่อาศัยหนาแน่น รถติด ฯลฯ ที่สหรัฐให้คำจำกัดความว่าเป็นเมืองร้างนั้น ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกรุงเทพธุรกิจBangkokbiznewsBangkokbiznews(©Copyright (c) Krungthep Turakij Media Co.,Ltd. All Rights Reserved.)2014-01-26T11:00:002014-01-26T11:00:00กรุงเทพธุรกิจเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปสัมมนาที่ปักกิ่ง ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในด้านต่างๆ ของจีนหลายท่านมาบรรยายให้ฟัง รวมถึงได้ไปดูโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เจิ้งโจวและเหวินโจวที่ทางรายการ 60 minutes ของสหรัฐให้คำจำกัดความว่าเป็น "Ghost town" หรือ "เมืองร้าง" เนื่องจากมีอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากที่ขายไม่ได้การเดินทางไปจีนครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผม สิ่งที่ได้เห็นต่างไปจากที่ได้รับรู้มาก่อนหน้านี้มาก ซึ่งน้องที่เดินทางไปด้วยได้ให้ข้อมูลว่าสภาพแวดล้อมของจีนเปลี่ยนแปลงไปมาก ในปักกิ่งผมแทบไม่เห็นรถเก่าเลย และถึงแม้การจราจรในปักกิ่งดูวุ่นวายมาก แต่ผมได้เห็นอุบัติเหตุเล็กน้อยเพียงครั้งเดียว ซึ่งสอดคล้องกับที่ผมสังเกตตลอดระยะเวลาที่อยู่ในปักกิ่งว่า รถยนต์ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ารถส่วนใหญ่ขับกันไม่เร็ว จึงสามารถเบรกได้ทันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ในส่วนของห้องน้ำก็ไม่ได้สกปรกอย่างที่คิด ยกเว้นห้องน้ำสาธารณะที่ต้องทนเอาหน่อยครับในส่วนของเศรษฐกิจ พอที่จะสัมผัสได้ว่า นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเศรษฐกิจจีนมากนัก โดยสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนได้แก่ ปัญหา shadow banking (สถาบันที่ทำหน้าที่คล้ายสถาบันการเงิน แต่ไม่ได้อยู่ในภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลภาคการเงิน) และปัญหาราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งทางผู้กำหนดนโยบายของจีนได้อธิบายว่า ปัญหา shadow banking ไม่ใช่สิ่งที่ทางการกังวล เพราะหากองค์กรใดมีปัญหาทางการจีนก็สามารถเข้าไปซื้อหรือควบคุมกิจการได้ และสัดส่วนของ shadow banking ก็ไม่ได้มากอย่างที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินไว้ในส่วนของราคาอสังหาริมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญของจีนระบุว่า นักวิเคราะห์มองเพียงราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ราคาอสังหาริมทรัพย์จึงพุ่งสูงตามไปด้วย รัฐบาลจีนจึงเข้าไปควบคุมราคาไม่ให้พุ่งสูงขึ้นมากนัก (เทียบกับราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าของไทยที่พุ่งขึ้นหลายเท่าตัวใน 1 ปี) แต่หากมองทั้งประเทศแล้ว ผู้เชี่ยวชาญของจีนระบุว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ของจีนในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลจีนเน้นให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากกว่าการเติบโตในอัตราที่สูง ดังนั้น การที่นักวิเคราะห์มองว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง จริงๆ แล้วเป็นความตั้งใจของรัฐบาลจีน โดยที่ความอ่อนแอของเศรษฐกิจมีส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ รัฐบาลเน้นให้การเติบโตของเศรษฐกิจมาจากการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากกว่าการพึ่งพาการส่งออกสำหรับการไปดู Ghost town ภาพที่เห็นไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกจำกัดความแต่อย่างใด การจราจรในทั้งสองเมืองที่ผมได้ไปค่อนข้างหนาแน่นถึงติดขัด และอาคารที่สร้างเสร็จแล้วต่างมีผู้อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น สังเกตได้จากเสื้อผ้าที่ตากระเกะระกะทุกห้อง ส่วนโครงการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย สามารถขายได้แล้วราวร้อยละ 70 - 90 ซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่ได้ทำสัญญาเช่าในโครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว (อสังหาริมทรัพย์ในจีนส่วนใหญ่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ) ดังนั้น การที่เรียกเมืองเจิ้งโจวและเหวินโจวว่าเป็นเมืองร้าง จึงเป็นการจำกัดความที่ถูกบิดเบือนอย่างมากโดยสรุป สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ได้รับฟังมาเกี่ยวกับจีนมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ซึ่งตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่า "สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น" ถึงแม้สิ่งที่ผมเห็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจีน แต่ก็เป็นจุดที่พอจะบอกได้ว่า ข้อมูลที่ได้รับมาไม่ถูกต้องครับเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเศรษฐกิจจีน - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง