ธ.กรุงเทพ
Updated: Fri, 11 Jan 2013 09:59:37 GMT | By Money » Investment-Package/Promotion

สินเชื่อเพื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ

ธนาคารกรุงเทพพร้อมสานต่อให้ทุกฝันของข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญให้เป็นจริงได้ตั้งแต่ว...


Berita Satu


ธนาคารกรุงเทพพร้อมสานต่อให้ทุกฝันของข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญให้เป็นจริงได้ตั้งแต่วันนี้ เพียงแจ้งความประสงค์ใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์ ก็สามารถทำทุกสิ่งได้ดังใจต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ท่องเที่ยว ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยกรมบัญชีกลางจะอำนวยความสะดวกหักเงินบำนาญรายเดือน เพื่อชำระคืนแก่ธนาคารโดยที่ท่านไม่ต้องยุ่งยาก


จุดเด่นของบริการ


- วงเงินสินเชื่อ: สูงสุดไม่เกินบำเหน็จตกทอดคงเหลือ


- การผ่อนชำระ: ยอดผ่อนชำระต่อเดือนน้อย ผ่อนยาว นานสูงสุดถึง 30 ปี


- หลักประกัน: บำเหน็จตกทอด


- ค่าธรรมเนียม: ฟรี! ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ


- อนุมัติง่าย…รับเงินรวดเร็วทันใจ


 - สะดวกสบายด้วยบริการและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ


- มีสัญชาติไทย และเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ


- อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ไม่เกิน 90 ปี – ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร


- มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด


อัตราดอกเบี้ย


ปีแรก MLR-1.375%


หลังจากนั้น MLR-0.375%


วิธีการสมัคร


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ


- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


- สำเนาทะเบียนบ้าน


- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี)


- หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงิน


- สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพที่ต้องการใช้เป็นบัญชีเพื่อรับโอนเงินกู้


ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ


ข้อมูลโดย : www.bangkokbank.com


0ความคิดเห็น
bangkokbankbangkokbank

การออม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง