Fri, 17 May 2013 10:45:00 GMT | By bangkokbiznews

ค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้ว

กสทช.เผยค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ 3 จี ลง 15% แล้ว


ค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้ว

กสทช.เผยค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ 3 จี ลง 15% แล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือระบบ 3จีในย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จำกัด,บริษัท เรียลฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ว่า ผู้ประกอบการทุกรายยืนยันจะลดราคาค่าบริการ 3 จีในแพ็กเกจเก่าลง 15% ตามเงื่อนไขใบอนุญาตของกสทช.

โดยแอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จะเริ่มทยอยปรับราคาแพ็กเกจ 3 จีหากลูกค้าที่ใช้งานอยู่บน 3 จีในย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ์เดิม และเปลี่ยนมาใช้ 3 จีใหม่ผ่านการลงทะเบียนนั้น แพ็กเกจจะได้ลดราคาลง 15% เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.นี้ ส่วนเรียลฟิวเจอร์จะเริ่มปรับราคาในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ สำหรับดีแทคจะเปิดให้บริการในต้นเดือนมิ.ย.นี้ ทางผู้บริหารยืนยันว่าแพ็กเกจของลูกค้า 3 จีดีแทคเดิมหากเปลี่ยนมาใช้ไตรเน็ท ราคาจะปรับลงเช่นเดียวกัน

ราคาของทั้ง 2 รายแรกจะเริ่มปรับลดลงตั้งแต่สัปดาห์หน้าจนถึงวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ซึ่งกสทช.ยืนยันมาตลอดเรื่องโปรโมชั่น 3จีสำหรับลูกค้าเก่าต้องได้ลดลงจากเดิม 15% ทุกโปรโมชั่นส่วนลูกค้าใหม่ราคาจะเป็นฐานเฉลี่ย แต่ทั้ง 3 รายก็นำแพ็กเกจใหม่มาให้ดูแล้ว ราคาก็ถือว่าเป็นไปตามที่จะปรับลดลง อย่าง แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค โปรฯเก่า 3 จีที่แพงที่สุดแบบอันลิมิเต็ดอยู่ที่ 999 บาทในวันที่ 21 พ.ค.นี้จะลดเหลือ 849 บาทสำหรับลูกค้าเท่านั้นที่ย้ายมา 3 จีใหม่ ของทรูมูฟเอชโปรฯ 3จีถูกสุดอยู่ที่ 399 บาท ในวันที่ 1 มิ.ย.จะลดเหลือ 340 บาท

ข้อมูลโดย : www.bangkokbiznews.com

0ความคิดเห็น
bangkokbankbangkokbank

การออม

ค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วกสทช.เผยค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ 3 จี ลง 15% แล้วbangkokbiznews2013-05-17T10:45:00กสทช.เผยค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ 3 จี ลง 15% แล้วนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือระบบ 3จีในย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จำกัด,บริษัท เรียลฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ว่า ผู้ประกอบการทุกรายยืนยันจะลดราคาค่าบริการ 3 จีในแพ็กเกจเก่าลง 15% ตามเงื่อนไขใบอนุญาตของกสทช.โดยแอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จะเริ่มทยอยปรับราคาแพ็กเกจ 3 จีหากลูกค้าที่ใช้งานอยู่บน 3 จีในย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ์เดิม และเปลี่ยนมาใช้ 3 จีใหม่ผ่านการลงทะเบียนนั้น แพ็กเกจจะได้ลดราคาลง 15% เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.นี้ ส่วนเรียลฟิวเจอร์จะเริ่มปรับราคาในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ สำหรับดีแทคจะเปิดให้บริการในต้นเดือนมิ.ย.นี้ ทางผู้บริหารยืนยันว่าแพ็กเกจของลูกค้า 3 จีดีแทคเดิมหากเปลี่ยนมาใช้ไตรเน็ท ราคาจะปรับลงเช่นเดียวกันราคาของทั้ง 2 รายแรกจะเริ่มปรับลดลงตั้งแต่สัปดาห์หน้าจนถึงวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ซึ่งกสทช.ยืนยันมาตลอดเรื่องโปรโมชั่น 3จีสำหรับลูกค้าเก่าต้องได้ลดลงจากเดิม 15% ทุกโปรโมชั่นส่วนลูกค้าใหม่ราคาจะเป็นฐานเฉลี่ย แต่ทั้ง 3 รายก็นำแพ็กเกจใหม่มาให้ดูแล้ว ราคาก็ถือว่าเป็นไปตามที่จะปรับลดลง อย่าง แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค โปรฯเก่า 3 จีที่แพงที่สุดแบบอันลิมิเต็ดอยู่ที่ 999 บาทในวันที่ 21 พ.ค.นี้จะลดเหลือ 849 บาทสำหรับลูกค้าเท่านั้นที่ย้ายมา 3 จีใหม่ ของทรูมูฟเอชโปรฯ 3จีถูกสุดอยู่ที่ 399 บาท ในวันที่ 1 มิ.ย.จะลดเหลือ 340 บาทข้อมูลโดย : www.bangkokbiznews.comค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้วค่ายมือถือยอมลดค่าบริการ3Gแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง